Bảng giá VIP Like

Gói VIP LIKE 1
150 like / post
150k
/ 1 tháng
Gói VIP LIKE 2
300 like / post
200K
/ 1 tháng
Gói VIP LIKE 4
700 like / post
500k
/ 1 tháng
Gói VIP LIKE 5
1000 like / post
700k
/ 1 tháng
Gói VIP LIKE 6
1500k like / post
1000k
/ 1 tháng
Gói VIP LIKE 7
2000 like / post
1500k
/ 1 tháng

Bảng giá comment bài viết

Gói COMMENT 1
10 CMT / post
100k
/ 1 tháng
Gói COMMENT 3
30 CMT / post
300k
/ 1 tháng
Gói COMMENT 4
40 CMT / post
400k
/ 1 tháng
Gói COMMENT 5
50 CMT / post
500k
/ 1 tháng

Bảng giá share bài viết

Gói SHARE 1
20 share / post
500k
/ 1 tháng
Gói SHARE 3
50 share / post
1000k
/ 1 tháng
Gói SHARE 4
100 share / post
1500k
/ 1 tháng
Gói SHARE 5
150 share / post
2000k
/ 1 tháng
Gói SHARE 6
200 share / post
2500k
/ 1 tháng

Bảng giá tăng like fanpage

Gói 1
Dưới 1000 like
200đ
/ 1 like
Gói 3
20000 like trở lên
100đ
/ 1 like

Bảng giá tăng Follow Facebook

Tăng follow Facebook
150đ
/ 1 follow